top of page

International Driving Permit Ireland

FLAG-Ireland.jpg

An International driving permit Ireland will translate your driver's license into 15 different languages, which will help officials understand your drivers license easily. When travelling to a foreign country, countless bilateral treaties and agreements regulate IDP requirements. The bilateral treaties and agreements can change constantly. So you must carry an ITCA International driving permit if you are travelling outside your country.

You can apply ITCA international driving permit Ireland from anywhere in the world. Apply for Soft Copy if you need an IDP Immediately.

The process of applying for an international drivers license Ireland straight in an office will be difficult for you, and it will take your own time. The payment methods are also complicated, so it is better to apply for an international driving license online. The process will take about 10 to 15 minutes only while applying ITCA IDP online. 

The details required to apply for an ITCA International Driving License Ireland are :

  1. Name

  2. Email & Phone Number

  3. Current residence

  4. Place of birth

  5. National driver's license number,

  6. National driver's license issued date & expiry date

  7. Driving License Picture &  Your Head Shot Photo For Your IDP

You can apply for Soft Copy If you Are travelling. (Make Sure Your Print it)

ireland-cobh-shutterstock_1098315935_1c79bbb813.jpeg

How To Get International Driving Licence Ireland

Online Application Form

You must have a national or domestic driving license to submit your application online.

Eligibility Check

ITCA review team will review & approve your International Drivign Permit.

Get A Valid IDP Instantly

 ITCA  will issue your IDP and send it to you.

International Drivers Licence Ireland

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

ITCA  giấy phép lái xe quốc tế  là một thẻ nhựa được hỗ trợ với mã vạch và một tập sách giúp dịch bằng lái xe do chính phủ cấp của bạn sang 15 ngôn ngữ chính. Mặc dù bằng lái xe của bạn cho phép bạn lái xe ở nhiều nước ngoài, nhưng các bản dịch trong Giấy phép lái xe quốc tế  nhằm giảm thiểu rào cản ngôn ngữ khi bạn lái xe ở những quốc gia mà ngôn ngữ bằng lái xe của bạn không được sử dụng rộng rãi hoặc hiểu. Đó là tất cả các giấy phép lái xe quốc tế Ai Cập  làm. Nó không thay thế cho giấy phép hợp lệ do chính phủ cấp. Nó không thể được sử dụng thay cho giấy phép bị đình chỉ hoặc bị thu hồi hoặc làm thẻ nhận dạng do chính phủ cấp. Và nó sẽ không bảo vệ bạn khỏi vé giao thông hoặc “điểm”.

bottom of page